lasse-agnete_204_tbn.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem Foreninger
Foreninger

Herunder finder du øens talrige foreninger, klubber, råd m.m

Bredholm Forening
Det Danske Spejderkorps Strynø Gruppe
FORA Strynø
Foreningen "LIVSTRÆET"
Fritidshjemmet
Grevebroens Bådelaug
Sammenslutningen af Danske Småøer
Skattekisten
Strynø Beboerforening
Strynø Jagtforening
Strynø Købmandsforening

Strynø Lokalhistoriske Arkiv
Strynø Lokalhistoriske Forening
Strynø Majtræsforening
Strynø Sogns Menighedsråd
Strynø Ø-Møde
Strønyt Redaktion
Vikingegruppen STRYN
Ø-repræsentant
Øhavets Smakkecenter
Bredholm Forening

Formand: Lisbeth Warburg, tlf:60 80 90 27
Kasserer: Morten Brink Mogensen

 
Det Danske Spejderkorps Strynø Gruppe

HjemVi laver spændende og udviklende aktiviteter i og med naturen for børn i alderen 2-16 år.
Har du lyst til at være med så kontakt gruppeleder Gruppeleder Rie Aagaard og hør hvornår din aldersgruppe mødes, så du kan kigge forbi.


Gruppeleder: Rie Aagaard, tlf.: 60 22 23 35, email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Leder: Ann-Britt Noergaard, tlf.: 60 84 21 46, email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Leder: "Daffy" Dvir Meldgaard, tlf.:29 88 94 44, email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Formand: Kjeld Tønder Hansen, 5943 Strynø
Kasserer: Mette Ingvorsen, 5943 Strynø

 
FORA Strynø


Arrangerer kurser og foredrag af folkeoplysende karakter

Skoleleder:  René Maillet ( Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. )
Bestyrelsesmedlemmer:

  • René Maillet (formand)
  • Kjeld Tønder Hansen (kasserer)
  • Lisbeth Grane Jørgensen
  • Lena Borch
  • Paul Clay
   
  Foreningen "LIVSTRÆET"

  FORENINGEN ”LIVSTRÆET”.

  Vedtægter for Livstræet
  Om Livstræet og dets aktiviteter

  Bestyrelse:

  • Formand: Finn Jørgensen, Nørrevej 5, 22 86 16 19, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  • Kasserer: Sven-Erik Geelbak, Korsvejen 10, 61 69 89 69, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  • Sekretær: Kirsten Poulsen, Ringgaden 5, 30 95 92 77, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

  Indmeldelse i ”Livstræet”:

  • Til Kirsten Poulsen eller Nordea Bank, reg.nr. 5630, kontonr. 8255 612 728.
  • Kontingent 30 kr. pr. pers. For perioden 8.2.24 til næste års generalforsamling.
  • Iflg. vedtægterne kan enhver person, der er fyldt 15 år, optages som medlem. Stemmeret har alle medlemmer med bopæl eller fast ejendom på Strynø.

  Ordinær generalforsamling 2025:

  • Torsdag d. 20. februar 2025 kl. 19.30 på skolen.   
  Fritidshjemmet

  Se under Strynø Skole og Kulturhus

   
  Grevebroens Bådelaug

  gbstander400

  Formand: Karl Møller Knudsen,
  Kærvej 11
  Næstformand: Skjold Christensen,
  Ringgade 17
  Kasserer Asbjørn Bøg Petersen
  Mellemgade 4,


  Medlemskontingent 150 kr indbetales til (5630) 3493 400 419 (Nordea) eller kontant til kassereren

   
  Sammenslutningen af Danske Småøer (Ø-sammenslutningen)

  smaaoerlogo

  Sammenslutningen af Danske Småøer er interesseorganisation for 27 danske småøer. Organisationens overordnede målsætning er at bevare og udvikle helårssamfundene på øerne. Der udgives et medlemsblad, Ø-posten, der udkommer 4 gange om året. Sammenslutningen af Danske Småøer har sekretariat på Strynø.
  Ansatte:
  Lise Thillemann Sørensen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  Aase Møller Petersen, kontorassistent og bogholder, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  Ann-Britt Nørgaard, sekretariatsmedhjælp,  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

  Adresse:
  Strynø Brovej 12, Strynø, 5943 Strynø
  Vejledende åbningstider:
  Mandag-torsdag, kl. 9-14.30.
  Tlf. 6251 3993
  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  www.danske-smaaoer.dk

   
  Skattekisten

  Møllevejen 3b og c
  Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  Telefon:  51 51 40 33
  Leder: Stine Dahlbæk Almasri
  Telefon:  51 51 40 33

  Børnehuset Skattekisten

  Skattekisten er vuggestue, børnehave og fritidsordning for Strynøs børn.

  Læs mere på www.skattekisten-strynø.dk

  Børnehuset Skattekisten

  Skattekisten er et helt unikt børnehus, hvor øens børn har en tryg hverdag med masser af udeliv.

  Vi har 10 vuggestue- og børnehavebørn og om eftermiddagen kommer skolebørn fra 0. til 3. klasse i husets fritidsordning.

  På den store naturgrund er der krogede frugttræer, bålsted og masser af gode gemmesteder.
  Der er højbede, som børnene er med til at passe, og lige om lidt også drivhus og høns.

  Hver onsdag er mad-over-bål dag. Vi bager boller og laver suppe på bålet til frokost og når skolebørnene kommer om eftermiddagen, er alle på øen velkomne til at kigge forbi til bålhygge og en kop kaffe.

  Børnehaven og vuggestuen tager på ture ud for at udforske alle egne af øen. Strynboerne bakker i høj grad op om børnehuset og inviterer på æbleplukning, grantræsplantning, pandekagehygge og meget mere.

  I Skattekisten er der tid til nærvær og fordybelse og børnene kender de voksne og hinanden rigtigt godt. Det giver masser af tryghed og venskaber på tværs af alder og køn.
  I Skattekisten er der altid plads til et kram mere.

  Lær os bedre at kende på instagram.com/
  strynoeskattekisten

   
  Strynø Beboerforening

  Strynø Beboerforening har til formål - gennem frivilligt arbejde - at samle øens beboere om varetagelse af øens tarv og trivsel.
  Beboerforeningen varetager bl.a. kontakten til Sammenslutningen af Danske Småøer, kommunen, samt øvrige offentlige myndigheder.

  Kontingentet for medlemskab er kr 100,00 pr. person pr. år, hvor kr 50,00 går videre til Foreningen af Danske Småøer.
  Beløbet kan indbetales til konto 5630-8250018925.
  Mobile pay: 630386 – Husk at påføre navn og skriv kontingent.

  Bestyrelse (2023-2024) :

  Jens Qvist Jordhøj (Formand), Nørrevej 4, Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  Mette Ingvorsen (Kasserer), Stjernegade 9
  Ann-Britt Nørgaard  (Sekretær), Fredensgade 2
  Dorte Waaben, Korsvejen 4
  Jens Povlsen, Ringgaden 19

  Klik her for Strynø Beboerforenings vedtægter

   
  Strynø Jagtforening

  Erik Schreiner Hansen, tlf. 6251 5980

   
  Strynø Købmandsforening
  Købmandsforening

  Foreningens formål er at sikre helårs-drift af en dagligvarebutik på Strynø.
  Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling:
  Tue Kofoed Enevoldsen, formand. Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  Karsten Gram Nybroe, kasserer. Mail:  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  Lise Thillemann Sørensen, sekretær. Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  Suppleant til bestyrelsen: Sigurd Meldgaard

  HUSK: Støt din lokale ø-købmand!
  Nye medlemmer kan melde sig ind i foreningen, ved at købe én eller flere andele á minimum 2500 kr. ved henvendelse til kassereren.
  (Læs her: Årsregnskabet for 2023)
  (
  Læs her: Referat fra generalforsamling 2024)
  (Læs her: Vedtægter rev. 24.4.2022)

  Vi bygger ny butik!
  Med støtte fra Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål, Nykredits Fond, Landdistriktspuljens Ø-støtte midler, Rasmus Jakobsens Legat, Foreningen Livstræet, Bogby Langeland, indsamling og donationer lokalt på Strynø er vi nu i gang med at bygge en ny, bæredygtig købmandsbutik, der passer ind i landsbymiljøet.
  Ydermere har vi modtaget støtte fra Hallbergs Fond og Landdistriktspuljens dagligvaremidler til køleinventar og solceller.
  Den gamle butik blev revet ned i nov.-dec. 2023, og den nye butik er under opførelse på Majtræspladsen: Vi forventer at åbne den 23. juni 2024.

  Imens byggeriet står på genhuses købmandsbutikken på Tarmen 1 (Maltoften) - bag ved Brandstationen.
  Den midlertidige butik fører fuldt varesortiment!

  Husk selvfølgelig stadig - og ikke mindst nu - at handle lokalt!

  Kig med i projektmaterialet her:
  Dispositionsforslag til ny butik
  Materialekatalog
  Livscyklusvurdring (LCA)

  Vil du vide mere, så kontakt Lise, Tue eller Karsten.
   
  Strynø Lokalhistoriske Arkiv

  arkivlogoStrynø Lokalhistoriske Arkiv
  Nørrevej 1
  Strynø
  5943 Strynø
  Tlf: 40 74 14 02
  Web: lokalarkiver.langelandkommune.dk/Strynoe
  Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

  Åbningstider: Den første onsdag i hver måned fra kl. 15.00 til kl. 16.00 (men ring altid i forvejen) eller efter aftale.
  Desuden er vi ofte på arkivet om onsdagen fra kl. 15.00 til kl. 17.00 i vinterhalvåret. Kom gerne forbi!

  Leder:
  Skjold Christensen
  Ringgaden 17
  Strynø
  5943 Strynø
  Tlf.: 51 95 87 17

   
  Strynø Lokalhistoriske Forening

  Bestyrelse:

  Kirsten Poulsen (formand), Mailadresse : Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  Knud Nielsen (kasserer). Tlf. 2341 0746. Mailadresse: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  Frede Lundsgaard. Tlf.: 6251 5101
  Arne Ramhøj. Tlf. 6251 2009. Mailadresse: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  Lisbeth Grane Jørgensen, Nørrevej 8

  Årligt medlemskontingent 50 kr.pr. person.
  Kontingentet kan indbetales kontant til kassereren
  Læs artikel

   
  Strynø Majtræsforening


  Formand: Morten Lindum Larsen, tlf. 22 19 37 26, mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

  Kasserer: Lene Bruun, tlf. 40 98 01 09, mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

  Sekretær: Rikke Cravach Mouritsen, tlf. 25 20 78 96, mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

  Øvrige bestyrelse:

  Mikkel West, tlf. 28 26 20 18, mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

  Allan Nilsson, tlf. 30 20 83 01, mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

  Kontingent pr. år kr. 20,00 pr. person.
  Kontingent kan betales via Mobilpay 290606
  eller til Fynske Bank reg. nr. 0860 kontonr. 8159681271

  Tilføjelse til vedtægterne:
  Der flages fremover, når der kommer en ny strynbo til verden.
  Husk at I selv skal bestille flagning ved særlige mærkedage.

  Nyt: Vedrørende leje/lån af trailer skal der tages kontaktt til Lene Bruun, tlf. 40 98 01 09

  Læs mere om Majtræets historie ... (klik)

  Majtræsforeningen udlejer følgende ... (klik)

  edrørende leje/lån af trailer, skal der tages kontakte til Jens Vaupel på tlf. 22 84 83 43
   
  Strynø Sogns Menighedsråd

  Menighedsrådet består af 5 medlemmer samt præsten og er valgt for 4 år ad gangen.
  Det står for drift af kirke, kirkegård og præstegård.
  Tillige planlægges forskellige arrangementer som koncerter, foredrag, børnegudstjenester, tematræf mv.

  stryn kirke 013a

  I perioden 2021-2024 er følgende valgt:

  Formand: Elisabeth Gregersen
  Niels-Erik Hansen
  Bodil Runge
  Lone Anesen
  Arne Ramhøj

   
  Strynø Ø-Møde

  Strynø Ø-Møde (tidligere kaldt Strynø Koordinerings og Oplysningsmøde)

  Mødet er opdelt i 2 afdelinger:
  1. Oplysning og koordinering v/ beboerforeningen,
  2. Strynø Udvalget overtager mødet.
  Mødet afholdes fire gange årligt, og annonceres ved opslag samt fællesmail. (se referater her ...)

  Forslag til dagsorden kan indsendes til :
  Jens Qvist Jordhøj, Nørrevej 4, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , Tlf.: 20 97 67 06

   
  Strønyt Redaktion

  Margaret Tønder Hansen, tlf.: 21 39 06 96, mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
  Stof til Strønyt kan sendes til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

  Følg med i Strønyt klik her...

   
  Vikingegruppen STRYN

  Vikingegruppen havde den stiftende generalforsamling april 2019. Inden da var vi også en lille initiativgruppe med interesse for vikingetid og historisk håndværk. Vores første marked blev afholdt juli 2019 på Øhavets Smakkecenter, og vi går efter at det bliver en tilbagevendende begivenhed i uge 29.

  Vi mødes gerne hver anden uge, enten på Strynøs smukke skole eller privat, for at planlægge og hygge med vores fælles interesse, som spinding, syning, plantefarvning, broderi, vævning, nålebinding, læder, pileflet,træ arbejde, keramik mad. Vi er meget åbne for nye tiltag.

  Vi er stolte over at have mulighed for at lade os inspirere af lokale arkæologiske fund, først og fremmest fra Strynø, men også Langeland og Ærø er rige på interessante fund, som fortæller noget om vores lokale historie, helt tilbage til viking tid.

  Formand:
  Thorild Nørgaard
  Strynø Brovej 5
  5943 Strynø
  Tlf. 50 70 48 81
  Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

  Et medlemskab af foreningen koster 150 kr. hvis du ønsker at være aktiv medlem og deltage i vores aktiviteter eller 100 kr hvis du bare ønsker at støtte vores forening passivt. Du kan sende en mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. og få tilsendt en indmeldelses blanket som skal udfyldes.

   
  Ø-repræsentant

  Ø-repræsentant: Hanne Bat Finke, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

   
  Øhavets Smakkecenter

  Strynø Brovej

  Formand: Jon Kjeldsen tlf.: 51 31 77 38


   


  Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign