ibbaadebyg2012_pc.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem
Om Livstræet og dets aktiviteter

Livstræets vedtægter

FORENINGEN ”LIVSTRÆET”

LIVSTRÆET” blev navnet på den nye Strynø-forening …, således kunne man indledningsvis læse i ”Øboen” uge 9 1989. Nogle dage tidligere, helt præcist d. 16. februar 1989, var der afholdt stiftende generalforsamling i foreningen, 23 Strynboer indmeldte sig samme aften.


Formålet med foreningen var at skabe nyt liv på Strynø. Første projekt og omdrejningspunktet var købet af Martin Larsens gård midt på Strynø, Møllevejen 3.

Med 180.000 kr. fra Planstyrelsen og et boligforbedringslån på 800.000 kr. blev gården ombygget til 3 prøvelejligheder, med det formål at tiltrække flere til Strynø.

I en artikel i Fyns Amts Avis d. 27 juni 1990 kunne man som indledning læse flg.:

”Prøv at bo på en ø!

Lej en billig lejlighed med plads til børn

og find ud af om ølivet er noget for dig.

Foreningen ”Livstræet” har nu 33 år på bagen, og ejer stadig ejendommen Møllevejen 3. En af lejlighederne, 3 A, fungerer fortsat som prøvelejlighed, mens de resterende to, 3 B og 3 C, er udlejet til vores lokale børneinstitution ”Skattekisten”.

Til ejendommen hører også en staklade og et ”hønsehus”. Stakladen indgår i ”Skattekistens” lejemål, mens ”hønsehuset” er udlejet til nabo.

Stakladen” blev på et tidspunkt udlejet til bådopbevaring, men har gennem årerne bl.a. været grobund for ideer som vandrehjem, aktivitetshus, vaskeri og børnehave.


FORENINGENS FORMÅL.


At iværksætte og støtte aktiviteter, der kan styrke Strynø som et levedygtigt samfund i respekt for øens særpræg, kultur og miljø, herunder at varetage istandsættelse, administration og drift af ejendommen Møllevejen 3.

Gennem årerne har ”Livstræet” til fulde levet op til sit formål, foreningens CV tæller følgende:

.

  • Med ved etablering af ”Smakkecenteret”, hvor vi også har en bestyrelsespost.

  • Med ved opførsel af ældreboliger på Maltoften.

  • Fødselshjælper ved opstart af ungdomsklub.

  • Etablering af legebase på sportspladsen.

  • Opførsel af petanquebane ved Majtræspladsen.

  • Opsætning af poster til geocaching/gps-skattejagt.

  • Udarbejdet liste med overnatningssteder i Rudkøbing.

  • Ydet økonomisk støtte til bosætningsgruppen, det frivillige brandkorps, beboerforeningsudflugt, øens blad ”Strønyt”, fastelavnsarrangementer, juleudsmykning og spejdertur.

  • Køb af andele for 20.000 kr. i Købmandsforeningen.

I 2007 tog vi ligeledes imitativ til et idebank-møde. Efterfølgende deltog vi sammen med 4 andre småøer i et projekt omkring udarbejdelse af handlingsplan. Aktionsgruppen stod bag projektet. Resultatet blev en handlingsplan for Strynø

2010 – 2015.


I 2014 var vi initativtager til etablering af en multibane med tilhørende udearealer på skolen. Projektet støttede vi med 100.000 kr. og har efterfølgende sammen med andre Strynø-foreninger indkøbt forskelligt lege- og idrætsudstyr til almen brug.


I 2014, helt præcist d. 16.2, kunne foreningen fejrer 25 års jubilæum. Jubilæumsåret blev fejret med 4 forskellige arrangementer. Starten var en reception på ”Strynø Gl. Mejeri”, så en familie-legedag rundt på Strynø, efterfulgt af en aktivitetsdag og fest på ”Smakkecenteret” og sidst et julehygge-arrangementpå ”Sønderly” med juleudsmykning af Strynø som resultat.


I 2019 ansøgte og fik tildelt 12.000 fra ”Fonden Langeland Elforsyning” til indkøb af brætspil, bobspi log reoler til beboerlokalet på skolens 2. sal. Som supplement hertil har vi også bevilliget et bordfodbold. To år senere i 2021 søgte vi igen samme fond, og fik denne gang tildelt 25.000 kr. til lege- og idrætsudstyr til vores projekt ”Leg-idræts-spil og fællesskab”, hvor vi jævnligt arrangerer lege-idræts- og spilaktiviteter såvel udendørs på multibanen og sportspladsen m.v. samt indendørs på skolen såvel i salen og på 2. sal.


Som vores pt. sidste initiativer har vi henvendt os til Langeland Kommune og Boligselskabet Langeland om etablering af seniorboliger/almennyttige boliger på Maltoften, ligesom vi er i forhandling om køb af grunden Strynø Brovej 8


KONTINGENT/MEDLEMSKAB.


Som medlem kan optages enhver som er fyldt 15 år.

Kontingent 30 kr., gældende for perioden 9.2.23 – til næste års generalforsamling (Afholdes inden udgangen af februar 2024).


Indmeldelse sker ved henvendelse til Kirsten (Se bestyrelse)

eller via vores konto: Nordea Bank, reg.nr. 5630, kontonr. 8255612728.


BESTYRELSE.

Formand: Finn Jørgensen, Nørrevej 5, 5943 Strynø,

tlf.: 22 86 16 19, mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Kasserer: Sven-Erik Geelbak, Korsvejen 10, 5943 Strynø,

tlf.:61 69 89 69, mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Sekretær: Kirsten Poulsen, Nørrevej 8, 5943 Strynø,

tlf.: 30 95 92 77, mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


GENERALFORSAMLING.


INDKALDELSEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i ”LIVSTRÆET”

Torsdag d. 8. februar 2024 kl. 19.30 på skolen.


STØT ”LIVSTRÆET” - STØT STRYNØ.


 

Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign