Hjem Flyt til Strynø
At bo på Strynø

Overvejelser

Uanset hvem man er og hvor man kommer fra, så er det en stor beslutning at flytte til en lille ø. Ikke mindst fordi tendensen i samfundet stadig er flytning fra land til by. For Strynø betyder det imidlertid også, at dem der vælger at flytte hertil ofte har tænkt sig om, vejet for og imod og til sidst aktivt har taget et valg om at leve her, selvom det naturligt indebærer et fravalg af bl.a. byens rammer og aktiviteter.

Kan vi få arbejdslivet til at fungere? Kan børnene trives på en lille skole? Kan vi få tiden til at gå om vinteren? Og hvad med færgen og de begrænsninger den lægger på vores tilværelse? Spørgsmål mange uvægerligt stiller sig selv.

Siden her skulle gerne hjælpe jer så I føler jer klædt på til at træffe et valg. Her er samlet informationer der er relevante når man overvejer at slå sig ned på Strynø. Har I, efter at have studeret siden, stadig spørgsmål, så ring til en strynbo i bosætningsgruppen.

Hjemme på Strynø

Strynø er et aktivt helårssamfund, som på en gang er helt specielt samtidig med at man kan leve et helt almindeligt liv her. Det specielle er nok sådan noget der kan være lidt svært at beskrive, men handler om de grundbetingelser der er for livet her. En slags skæbnefællesskab der består i, at samfundet på Strynø helt afspejler de ressourcer de mennesker der bor her råder over og stiller til rådighed for andre. Her bor mange kreative og spændende mennesker, med spændende og måske lidt anderledes livshistorier, og aktivitetsniveauet på Strynø afspejler, at de fleste stiller deres evner til rådighed for fællesskabet. Her er et rigt foreningsliv, her bliver holdt mange festlige sammenkomster og her er altid brug for en der vil hjælpe med dit og dat. Står man alene med et problem så har man sandsynligvis glemt at bede om hjælp. Samtidig er livet helt almindelig. Nogle skal op og på arbejde, andre i skole eller børnehave, mens de der ikke arbejder længere kan blive siddende ved morgenbordet og lægge planer for dagen.

Omkring 220 mennesker bor fast på Strynø, heraf er ca. 40 børn, ca. 60 arbejdende voksne fordelt ligeligt mellem pendlere og folk der arbejder på øen, mens resten er efterlønnere og pensionister.

Vil du/I være med?

Bolig

Strynøs boligmasse består af større og mindre huse i byen og landejendomme i nord og syd. Boligmassen er, med meget få undtagelser, opført før 2. verdenskrig. Mange af de mindre skipperhuse i byen er i dag fritidshuse. Der er et blandet udbud af huse til salg. Ønsker du/I at leje en bolig kan I kontakte bosætningsgruppen som vil forsøge at formidle et lejemål. Foreningen Livstræet ejer en bosætningslejlighed, som kan lejes på særlige vilkår hvis man ønsker at prøve ø-livet af før man binder an med en ejerbolig.

Arbejdsliv

Strynøs erhvervsaktive fordeler sig ligeligt mellem pendlere og folk der arbejder på øen. Blandt de sidste er en del selvstændige, mens resten bestrider de jobs der er i børnehave, kirke, Postdanmark, hjemmeplejen osv.

En del pendlere tager færgen frem og tilbage hver dag, men der er også folk som arbejder i København og derfor overnatter derovre 2-3 nætter før de vender næsen hjem. Der er også et par stykker som arbejder på boreplatform eller sejler, og som derfor er væk 2-3 uger og tilsvarende hjemme.

Læs om pendlerlivet her ...

Pensionistliv

På Strynø er efterlønnere og pensionister ægte gråt guld. Der er en ustandselig efterspørgsel på tovholdere, bestyrelsesmedlemmer, kagebagere, reservebedsteforældre osv. osv. Man kan leve et stille liv eller et der sikkert er næsten lige hektisk som arbejdslivet, det vælger man selv.

Læs mere om pensionisttilværelsen på Strynø her ...

Færgen

Turen med færgen varer knap en halv time, og færgen sejler dagligt otte ture hver vej. De første færger fra Strynø afgår 5.55 og 7.10. Her er de fleste pendlere og de store skolebørn med. Hjem igen om eftermiddagen kl. 14.40, 16 eller 17.25. Der forhandles i skrivende stund med det kommunale driftsselskab om en aftenfærge på hverdage. Dels for at tilgodese pendlerne, dels for at børn og voksne kan deltage i fritidslivet i Rudkøbing og Svendborg.

Færgen er gratis når man har bopæl på Strynø – inkl. cykel – men der skal betales for biler, trailere osv. Mange pendlere har derfor deres biler holdende på p-pladsen på havnen i Rudkøbing.

Børn

Strynø har en puljeinstitution ”Skattekisten” med vuggestue, børnehave og fritidsordning. Åbningstiderne tilpasses i videst muligt omfang forældrenes behov. Der er 4 ansatte, hvoraf den ene er leder. Skattekisten holder til i Livstræets ejendom på Møllevejen, og råder over en stor dejlig have med legepladser, frugttræer, bålkrog og en lade man kan lege i når det regner. Skattekisten har to Christianiacykler som bruges til ture både på Strynø og i og omkring Rudkøbing.

I 2020 koster en børnehave eller vuggestueplads i Skattekisten 1.720,00 kr. En plads i fritidsordningen koster 1.713,00 eller 2.570,00 kr. for hhv. en deltids og en heltidsplads.

Netop det at der ikke er mange på hver årgang betyder, at børnene bliver meget fleksible og kreative i forhold til at skabe legerelationer på kryds og tværs af alder og køn.

Fra 5. klasse skal børnene i skole i Rudkøbing, enten på Ørstedskolen som er en folkeskole, eller på Kassebølle Friskole. Begge skoler ligger i cykelafstand, og Kassebølle Friskole tilbyder også at køre eleverne frem og tilbage til færgen i minibus.

Mange ø-børn vælger at tage på efterskole efter grundskolen. Ønsker man herefter f.eks. at komme i gymnasiet i f.eks. Svendborg må man enten pendle, vælge et kostgymnasium eller flytte på kollegium. Der er særlige tilskudsregler til kostgymnasium når man er øbo.

Link til Skattekisten

Fritid

Strynø har sin egen aftenskole FORA som arrangerer kurser og foredrag. Herudover er der fælles rundbold og fodbold hver uge. Børnene kan gå til de aktiviteter som passer med færgerne hvad der i denne sæson tæller badminton, springgymnastik, svømning, ridning og musikskolehold. I skrivende stund arbejdes der på at lave kommunale musikskolehold på Strynø. Skolens sal kan bruges til motionshold, gymnastik, dans, kor osv. bare nogen vil stå for det. Skolens sal bruges også til filmklub. I vinterhalvåret er der junior-/ungdomsklub for 4.-9. klasses elever en aften om ugen, hvor børnene spiller spil, læser, leger og laver mad og spiser aftensmad sammen.

Udover de etablerede tilbud kan fritiden på Strynø bruges til fiskeri, kajakroning, badning, sejlads, jagt, havebrug, løb osv. osv.

Købmand

Strynø har en velassorteret købmandsforretning der har åbent alle ugens dage. Købmanden har et stort udvalg af økologiske varer, og mangler man noget siger man det bare til købmanden selv, så kan han trylle næsten alt på hylderne. Hos købmanden er der et apoteksudsalg, således at man kan få bragt apotekervarer bestilt via læge eller pr. telefon.

Internet

Der er flere muligheder for internet og forbindelserne er generelt gode.

Bosætningsgruppen

Bosætningsgruppen er den gruppe af strynboer som arbejder for dels at skabe kontakt til mulige tilflyttere, dels hjælpe nytilflyttede på plads i øsamfundet. Alle gruppens medlemmer står til rådighed for spørgsmål.

Du kan finde kontaktoplysninger på medlemmerne her ...

 

Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign