Kalenderen

Se hele kalenderen

Facebook

Strynø er også på Facebook,
hvor du kan følge dagligdagen,
se billeder og læse meget mere.

Følg os også på Facebook ikon
(Nyt vindue)

have.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem Handlingsplanen vedr. Grøn Ø
Handlingsplanen vedr. Grøn Ø

Møde på Strynø Skole mandag den 1. oktober 19.30
N.B.: Mødet er nu afholdt, men vi lader teksten stå et stykke tid endnu for de, som vil læse/downloade bilagene. (redaktionen)

Der har været meget stille det sidste år m.h.t. nyt fra den nedsatte gruppe. Men nu skal der arbejdes intenst, og derfor vil vi gerne have gode ideer og meget gerne flere aktive i gruppen.

Vi har i øjeblikket tre arbejdsopgaver: nemlig at få muligheder for mindre husstandsmøller, tilladelse til solfangere på tage, især hvor de ikke kan ses fra vejen, og så det seneste forslag vedr. en lokal fabrikation af brændselspiller.
De første to opgaver drejer sig mest om lovgivning, den sidste om lokale initiativer.

Da vi også har en kommende spildevandsplan som en del af gruppens arbejdsområde, skal vi også tage stilling til, om vi i den forbindelse har ønsker. Især vil det gravearbejde, som det kræver at lægge spildevandsledninger, kunne have interesse i forbindelse med nedlægning af kabler og måske en form for fjernvarme.
Spildevand kan også være grundlag for fremstilling af gas til opvarmning, så det bør vi også se på.

For at vores handlingsplaner skal blive til virkelighed, vil vi gerne samle gruppen, og sammen med alle øvrige interesserede vil vi afholde et møde på skolen om Strynøs energiforsyning og spildevandsplaner.

Dagsorden til mødet.

  1. Valg af mødeleder.
  2. Valg af referent.
  3. Oplæg vedr. kloakering på Strynø - Dorte, som arbejder i "forsyningen" har lovet at sige et par ord herom.
  4. Dialog med Langeland Kommune om en ny politik for udnyttelse af vind og sol på Strynø - Ole fortæller om sit oplæg.
  5. Forslag til lokal fabrikation af træpiller  -  Arne fremlægger skrivelse fra Karsten Nybroe (vedhæftet som bilag).
  6. Opdeling af emner og sammensætning af arbejdsgrupper.
  7. Mødet fortsætter gruppevis med de valgte arbejdsområder.
  8. Aftale møderække og kontaktadresser.

............ Da det kan være svært på forhånd at indsætte en pause, tager vi den, når behovet opstår.


Af hensyn til oprydning og rengøring slutter vi senest 21.30

Hvis nogen vil lægge bagværk til, så er de så hjertens velkomne.
Beboerforeningen skal nok give kaffe/te og muligvis øl og sodavand.

Bilag til mødet (link til dokumenter):
Vind, jord og sol.docx (om lokale energikilder og lovgivningen fra Ole Mortensøn)
BriketproduktionPaaStrynoe.pdf (om træpillefabrikation, se også www.rabatpillen.dk )

På handlingsgruppen Grøn Ø's vegne

Arne

 

Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign