Kalenderen

Se hele kalenderen
oktober_7.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem
Velkommen til Strynø

Strynø ligger i det Sydfynske Øhav med færgeforbindelse til Rudkøbing og hører til Langeland kommune. Ud over de vigtige ting som skole, købmand, kirke og erhvervsdrivende har Strynø et aktivt foreningsliv som rummer alt fra gamle traditioner, jagt og sejlads til nydelse af flødeskumskager og forvaltning af Bredholm. Øens lille lokale blad Strønyt afspejler et aktivt miljø med en meget bred vifte af vidt forskellige mennesker - bosiddende et sted, hvor man kommer hinanden ved. Man finder link til Strønyt øverst i højre hjørne. Har du lyst til at vide mere om Strynø kan du surfe på vores hjemmeside, og er det slet ikke nok så tag en tur med MF Strynø. Det tager kun 29 minutter. Måske bliver du også hængende...?

Fotos til header og de små til venstre:
Jens Vaupel, Lis Verner, Ib Nielsen, Martin Randers, Torben Bürgel Nielsen, Jette Gøttrup, Arne Ramhøj.

 

Seneste opdatering: Vigtigt at huske:

26.03.2014  Aktiviteter
26.03.2014  Boligmarked
16.03.2014 
Barndommens land
05.04.2014  Kalender

Ekstrafærge: 24. maj kl. 13.00 fra Rudkøbing.

De omdelte sedler, hvor vi søger værter til indkvartering i anledningen af Sam-
menslutningen af Danske Småøers generalforsamling og jubilæum den 23. - 25.
maj i år, vil vi gerne have retur, så snart I ved, om I vil give en hjælpende hånd
med.
Fik du ikke sedlen i postkassen, så skriv til Kjeld : Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
(Mere om jubilæet og festen kommer senere ...)

Redaktionen efterlyser:
Har du lyst til at skrive en artikel eller være med til at vedligeholde vores faste informationssider. Har du en computer med et tekstprogram, så behøver du ikke
at kunne mere.    Er du interesseret, så ... kontakt redaktionenFORENINGEN ”LIVSTRÆET" FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM

Husk legedagen den 3. maj, læs mere her ...

Livstræet - ejendommen
(foto Svend-Erik Reher)

Livstræet” blev navnet på den nye Strynø-forening …”, således kunne man indledningsvis læse i Øboen uge 9 1989. Nogle dage tidligere, helt præcist d. 16. februar 1989, var der afholdt stiftende generalforsamling i foreningen, 23 Strynboer indmeldte sig samme aften.

Nu skriver vi 2014, foreningen eksisterer stadig, og tidspunktet er kommet, hvor ”Livstræet” kan fejre 25 års jubilæum, en begivenhed som bliver fejret med flg. 4 arrangementer:

  • Søndag d. 16. februar: Reception på Strynø Gl. Mejeri.

  • Lørdag d. 3. maj: Legedag med udgangspunkt fra ”Livstræets” ejendom, Møllevejen 3.

  • Lørdag d. 6. september: Aktivitetsdag og medlemsfest på ”Smakkecenteret”.

  • Søndag d. 16. november: Julehygge – vi julepynter Strynø – på Sønderly.

Livstræets” formål er, at iværksætte og støtte aktiviteter, der kan styrke Strynø som et levedygtigt samfund i respekt for øens særpræg, kultur og miljø, herunder at varetage istandsættelse, administration og drift af ejendommen Møllevejen 3.

Netop ejendommen Møllevejen 3 var fra starten det egentlige omdrejningspunkt. I 1989 købte ”Livstræet” Martin Larsens gård midt på Strynø, indrettede 3 indslusningslejligheder, med det formål at tiltrække flere til Strynø. I en artikel i Fyns Amts Avis d. 27. juni 1990 kunne man som indledning læse flg.: ”Prøv at bo på en ø! Lej en billig lejlighed med plads til børn og find ud af om ølivet er noget for dig”.

”Livstræet” ejer stadig ejendommen, nu er to af lejlighederne imidlertid udlejet til en lokal børnehave, mens den tredje fortsat fungerer som indslusningslejlighed.

Gennem årerne har ”Livstræet” til fulde levet op til sit formål. Foreningen har således været med til etableringen af ”Smakkecenteret”, opførsel af ældreboliger, fødselshjælper ved opstart af ungdomsklub, etableret legebase på sportspladsen, petanquebane ved Majtræspladsen og geocaching/gps-skattejagt rundt på Strynø. Ligeledes er der ydet økonomisk støtte til bosætningsgruppen, det frivillige brandkorps, øens eget blad ”Strønyt”, fastelavnsarrangementer samt køb af andele i den nystartet købmandsforening. Sidst men absolut ikke mindst tog ”Livstræet” i 2007 initiativ til et idebank-møde, et initiativ som efter et omfattende arbejde resulterede i en Strynø-handlingsplan 2010-2015.

På listen over kommende initiativer står flere lege/spil-baser, øverst en multibane helst ved skolen, et strandområde med beachvolley og vandlegeplads ved havnen, et kreativt område ved ældreboligerne samt genetablering af stisystemet rundt på øen.

 
Skolen i vinterhi (læs om renoveringen)

(foto PC)

Strynø Skole & Kulturhus – renovering 2014.

Som det nok er de fleste med gang på Strynø bekendt, så er skolebygningen under renovering. Strynø Skole er en krumtap i livet på Strynø, idet bygningen, udover at være skole, danner rammen om en lang række aktiviteter herunder Lokalhistorisk Arkiv, foreningsliv, filmaftener og fællespisninger.

Projektforslaget blev godkendt af Kulturarvsstyrelsen tilbage i 2011. Bygningen er fredet og renoveringen omfatter da også dels nænsom istandsættelse dels genopretning af bærende bevaringsværdier. Udvendigt bevarer bygningen således sit udseende. Der lægges nye sorte glaserede tegl, vinduer og døre renoveres og murene får nye fuger. På halvvalmen i gavlenderne reetableres kviste som for nuværende er sløjfede. Der lægges fliser langs bygningens nordside og over til sidebygningen. Ved den østlige hoveddør anlægges en slidske til kørestolsbrug.

I stueplan støbes nye gulve med gulvvarme i de nordlige rum, og der lægges fliser lig dem der lå. De to toiletter ved skolestuen bliver til et stort handicaptoilet. Elevator til 1. sal etableres hvor den midterste trappeopgang er nu. Gamle bænke og knagerækker sættes op igen. Køkkenet får nye elementer, sanitet og hvidvarer.

På 1. sal etableres to nye toiletter, to køkkener og elevator til loftsetage. Den nuværende skolestue bevares, brændeovn og skabe i det ditto. Lokalhistorisk arkiv, Strønyts redaktion og SFO/klub deler de øvrige rum.

På loftet, som i dag indeholder to mindre loftkamre, etableres ét stort rum. Bærende stolper, skorstene, elevatoren samt et mindre depotrum er eneste forhindringer på etagen. Hvad salen skal anvendes til er uafklaret.

Sidebygningen får nye tegl. I nordenden etableres et delvist aflukket cykelskur. De to midterste rum slås sammen til et stort sløjdlokale, mens rummene i sydenden fortsætter som fyrrum, depot og skralderum.

Legepladsen er i skrivende stund uafklaret.

Renoveringen er planlagt færdig ultimo juni 2014.   ... klik for flere billeder

Jan. 2014/RLAA

 
Rulende sauna på Strynø

Sauna på vej

Nogle øboere har sikkert set en enorm tønde køre rundt på vejene. Den indeholder hverken rom eller Strynøvin men er en sauna, som er indkøbt af Torsten og Lone, og som kan køres på en trailer. Den er til ca. 6-8 personer, og skal fyres op med brænde. Med tiden er tanken, at den skal have sin egen trailer. Ideen er, at der til saunaen skal være almen adgang og brug – dog mod betaling. Volontører gratis.

Saunaen har allerede været i brug nede ved møllen (i læ ved østenvind), og vi har oprettet en særskilt side om medlemsskab, brugen og de tidspunkter, den vil være tilgængeliig. Læs mere her ...

 

Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign